FANDOM


TRAP.svg(tập tin SVG, 77 × 77 điểm ảnh trên danh nghĩa, kích thước: 25 kB)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Light of the Prayer

    Light of the Prayer Archetype Lightsworn Card type Trap Card Property Normal Trap Card Creater…

  • Lightsworn Countering

    Lightsworn Countering Archetype Lightsworn Card type Trap Card Property Counter Trap Card Creater…

  • Traptrix Harem Time!!

    Traptrix Harem Time!! Archetype Traptrix Card type Trap Card Property Normal Trap Card Creater…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện05:05, ngày 27 tháng 11 năm 2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 05:05, ngày 27 tháng 11 năm 201677 × 77 (25 kB)Huykaiba (tường | đóng góp)

Đặc tính hình